Polovne i nove DDR4, DDR3, DDR2, DDR1 memorije

RAM (Random Access Memory) je neophodna za rad PC računara, laptopa, tableta, pošto se u njoj tokom rada smeštaju programi koji se izvršavaju, kao i podaci koji se tim programima obrađuju. RAM memorija čuva (pamti) podatke u njoj samo dok ima napona. Kada se isključi računar, svi podaci iz nje se brišu i počinje učitavanje novih. Zbog ovakvih osobina RAM memorija je veoma pogodna za izvršavanje programa i obradu podataka. Zato se programi i podaci učitavaju u RAM memoriju (obično sa hard diska) i tu ih koristi procesor CPU izvršavajući učitane programe i njima obrađuje dobijene podatke. On to može da radi samo u ovoj memoriji pa se zato RAM memorija obično naziva i radna memorija. Prema načinu izrade RAM memorija se deli na dve osnovne vrste: statički RAM (SRAM) i dinamički RAM (DRAM). Danas se gotovo isključivo koriste DDR SDRAM (Double Data Rate Synchrounus DRAM) memorijski moduli ili kraće DDR moduli. Pored uobičajene DDR3 memorije koja je danas u najširoj upotrebi, koriste se i njene starije varijante, DDR2 memorija i DDR1 / DDR 400 memorija. Za razliku od DDR memorijskih modula, koji se napajaju naponom od 2,5V i imaju 184 izvoda (pinova), DDR2 memorijski moduli se napajaju naponom od 1,8V (dobija se posebnim regulatorom napona na matičnoj ploči) i imaju 240 izvoda (pinova). Osnovna jedinica za veličinu memorije je bajt, međutim, u praksi se koristi veća jedinica megabajt (MB), pri čemu je: 1kB = 1024B i 1MB = 1024kB = 1024 x 1024B = 1048576B.

1. Nema oglasa

Nema komponente

read more

2. Nema oglasa

Nema komponente

read more

3. Nema oglasa

Nema komponente

read more

4. Nema oglasa

Nema komponente

read more

5. Nema oglasa

Nema komponente

read more

6. Nema oglasa

Nema komponente

read more

7. Nema oglasa

Nema komponente

read more

8. Nema oglasa

Nema komponente

read more

9. Nema oglasa

Nema komponente

read more