Polovni i novi procesori (Intel / AMD)

Procesor (CPU) je osnovni element svakog računara. Zapravo, mikroprocesor ili centralna procesorska jedinica (Central Processing Unit – CPU) je realizovan u vidu jednog integrisanog kola i u njemu se obavlja najveći broj operacija tokom rada računara. Mikroprocesori komuniciraju sa spoljašnjim svetom preko grupa električnih signala, koje se nazivaju magistralama. Procesor ne čini računar ali je jedan od njegovih najvažnijih delova. U savremenom računarskom svetu danas imamo jasnu podelu na Intel i AMD procesor za računare. Postoji veliki broj modela procesora koji se razlikuju po svojim karakteristikama a u najvažnije spadaju brzina (izražena u Mhz) i količina keš memorije. Nadogradnja procesora kod desktop računara je lak proces dok se kod laptopa mora voditi računa prilikom kupovine o mogućnostima za zamenu procesora.

1. Nema oglasa

Nema komponente

read more

2. Nema oglasa

Nema komponente

read more

3. Nema oglasa

Nema komponente

read more

4. Nema oglasa

Nema komponente

read more

5. Nema oglasa

Nema komponente

read more

6. Nema oglasa

Nema komponente

read more

7. Nema oglasa

Nema komponente

read more

8. Nema oglasa

Nema komponente

read more

9. Nema oglasa

Nema komponente

read more